GDPR

Stupanje na snagu uredbe General Data Protection Regulation ili skraćeno GDPR postavljeno je na dan 25.svibnja 2018.godine. U trenutku donošenja uredbe 2016.godine postalo je jasno da ista predstavlja najveću promjenu u svezi zaštite osobnih podataka. S danom stupanja na snagu Uredbe prestaju važiti nacionalni zakoni doneseni temeljem direktive iz 1995.godine Data Protection Directive ( DPD ).