PowerPoint Infografika i kako je napraviti

Infografika je način prezentiranja podataka na sažet i vizualno dopadljiv način.

Infografika se duže vrijeme koristi kao komunikacijski alat. Velike zasluge da se infografika počinje koristiti pripada društvenim mrežama, ali primarno je rezultat filtiranja informacija. Izrada infografike u većini slučajeva je zahtjevan posao ( vrijeme i resursi ), a konačan proizvod rezultat je rada više osoba ili odjela u poslovnom subjektu.

U namjeri da se samostalno okušate u kreiranju infografike, u nastavku možete vidjeti primjer ( predložak na zahtjev možemo poslati na vašu email adresu ) koji je napravljen u PowerPointu. Vjerujemo kako primjer infografike u PowerPointu može biti motivirajući za Vas da se poigrate s predloškom, bojama, tekstom. U konačnici sami ćete tijekom vremena doći do zaključka kako je publici potrebna jasna poruka. Infografika služi upravo tome. Odbaciti višak informacija, a zadržati ključne podatke.

Infografika, dok je stvaramo, potiče na kreativnost. Potiče nas da komuniciramo fokusirano i sažeto. Potiče nas na filtraciju informacija i ideja, a sve kako bismo što jasnije komunicirali s ciljanom publikom. S druge strane infografika je alat koji pomaže tvrtci da svoje druge marketinške aktivnosti prilagodi današnjem vremenu. Naprimjer, infografika može biti odličan izvor i poticaj u kreiranju sadržaja na društvenim mrežama. Twitter dozvoljava komunikaciju s maksimalno 140 znakova ( tekstualna poruka ). Stoga je filtracija ideja, odbacivanje nepotrebnog teksta pomoću infografike, samo jedan od mogućih koraka u komunikaciji prema društvenim mrežama.

powerpoint_infografika

Infografika nije powerpoint prezentacija. Infografika je vizualni sažetak prilagođen publici da u kratkom roku shvati vašu ideju, proizvod ili uslugu, poantu. Jednom kada je napravljena infografika se može koristiti u cilju promoviranja vašeg poslovanja na različite načine. Jasna infografika može u nekoliko sekundi odaslati ljudima jasnu poruku što radite, što želite potići, što su vaše namjere. Osobnog sam mišljenja kako male tvrtke koristeći infografiku mogu puno efikasnije djelovati, jer u kratkom vremenskom periodu mogu mijenjati, prilagođavati, testirati svoju poruku, a da pritom ne riskiraju previše.

Infografika je poput haiuku poezije. Infografika je savršena onda kada joj se nema što dodati, a niti što oduzeti. Ako se odlučite pomoću našeg predloška na kreaciju infografike, javite nam vaš rezultat.

MedLogo

Nakon INNOV8 Poerpoint predloška koji smo objavili na našim stranicama, pripremili smo prezentacijski predložak za medicinske ustanove (klinike, ordinacije ). Mogućnost korištenja predloška je dostupna, a nakon što nas kontaktirate na email ( direktno: [email protected] ) ili putem obrasca na našoj stranici.

Prezentacijski materijal se u kratkom vremenu može presložiti, ovisno o vašim potrebama, Konačan rezultat je prezentacija spremna za korištenje i slanje potencijalnim klijentima, kako bi se što kvalitetnije informirali o vašim uslugama. ( Jedna od zanimljivih opcija je izrada video materijala –> Powerpoint to radi automatski, što znači da za vas to nije komplicirano. Video za razliku od teksta, fotografije u današnje vrijeme može učiniti vaš marketing materijal posebnim i gledljivijim. Zašto takvu mogućnost ne iskoristiti? )

Ako prezentaciju niste u mogućnosti zbog zauzetosti prilagoditi, ili nekog drugog razloga, stojimo na raspolaganju.