Najčešća pitanja GDPR uredba

U ovom tekstu donosimo neke od bitnih pitanja vezano za GDPR uredbu. Lista pitanja i pojašnjenja će se proširivati tijekom vremena, a osobito nakon što od 25.svibnja 2018.godine krene implementacija. Zašto se mijenjanju pravila? Nedostatak povjerenja u stara pravila ( 20 godina ) o zaštiti podataka zadržavao je razvoj digitalnog gospodarstva i vrlo vjerojatno razvoja tvrtki.

Prema provedenim istraživanjima na razini EU 85 % ljudi smatra da nemaju potpunu kontrolu nad informacijama što ih daju na internetu. (more…)

GDPR osnovni pojmovi

GDPR (General Data Protection Regulation) ili Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka generalno regulira zaštitu osobnih podataka građana Europske unije. Nova Uredba, koja stupa na snagu u svibnju ove godine, izravno će se primjenjivati u državama članicama Unije bez potrebe za dodatno prenošenje u nacionalno zakonodavstvo.

Radi jednostavnijeg praćenja dokumentacije i objava na portalima donosimo pregled osnovnih pojmova vezano za GDPR uredbu ( hrvatsko – engleski prijevod ) s pojašnjenjima koji su izvučena iz same Uredbe.

Osobni podaci („Personal Data”) znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca (more…)

Powerpoint predložak za vrtiće i osnovne škole

Već je prošlo neko vrijeme da nisam objavio predložak za prezentacije u powerpointu. Mnogo je načina da se u današnje vrijeme pripremi predložak za prezentacije. Uz malo mašte moguće je kombinirati različite elemente. Brojni su besplatni izvori što se mogu koristiti za odabir fotografija, dizajnerskih rješenja, ikonografija i fontova. Najvažnije da publici za koju radite prezentaciju, ona ne bude dosadna i prekrcana tekstom.

(more…)

Python biblioteke set i csv u analizi podataka

Standardne biblioteke

Programski jezik Python posjeduje bogate standardne biblioteke modula koje omogućavaju kompleksno programiranje bez potrebe za instaliranjem dodatnih modula. Ako ste instalirali Python ( verzija 3.x) na svom računalu, velika je vjerojatnost da možete pristupiti alatima. U ovom konkretnom slučaju tema ovog članka su dva modula: set ( koji omogućava manipulaciju nad kolekcijom jedinstvenih podataka ) i csv ( modul koji omogućava čitanje i pisanje csv fileova ).

Set

Krenuti ćemo s jednostavnim primjerom. U intersekciji dviju grupa podataka imena ljudi koji rade u odjelu marketinga i managementa, pomoću Python modula set možemo kreirati novi skup koji se sastoji od imena ljudu koje nalazimo u oba odjela. Za rad na ovom zadatku koristio sam Juypiter Notebook. Iz primjera na kojem smo radili dobili smo rezultat kako ime Marko i Nikola imamo u oba odjela. Princip intersekcije puno više dolazi do izražaja kada radimo na većem setu podataka.

(more…)

Voditelj obrade podataka i direktni marketing ( osnovne upute )

Vremena kada ste redom mogli nazivati tvrtke ili pojedince, slati mailove odlazi u povijest. I dok se kod nas u Hrvatskoj uredba GDPR toliko ne spominje, promjene što ih donosi utjecati će na načine poslovanja. Odjeli prodaje i marketinga moraju znati što se mijenja u načinu korištenja podataka, odnosno kako će ih moći koristiti od 25.svibnja 2018.godine.

(more…)

Obaveze voditelja obrade podataka sukladno Uredbi GDPR

Uvođenje GDPR koje će uslijediti za nešto više od dva mjeseca donosi promjene u poslovanju. Ako ste prema klasifikaciji uredbe Voditelj Obrade podataka, trebali biste provjeriti usklađenost s uredbom po pitanju:

1. zakonitosti, pravednosti i transparentnosti, 2. pravima pojedinca, 3. pouzdanosti i načinu upravljanja podacima, 4. sigurnosti podataka, međunarodnim prijenosima podataka i kršenju prava .

(more…)

Pozitivne strane primjene GDPR uredbe

Uredba GDPR za većinu mikropoduzetnika, malih i srednjih tvrtki u Hrvatskoj je nepoznanica. Neinformiranost, ignoriranje nadolazeće regulative, nedostatak resursa, strah ili zbrka oko potrebnih radnji za usklađenje s novim odredbama samo su neki od razloga.

Zar je najvažnije pitanje kolike su kazne?

U medijima se najčešće izvlače podaci o kaznama koje će prekršitelji uredbe trebati platiti ( vidi članak 83. Uredbe ). Tvrtke koje su pružatelji usluge uvođenja i primjene GDPR koriste priliku da zbog neodgodivosti primjene regulative, a manjim dijelom zbog nedostatka educiranih kadrova na tržištu, cjenovnom politikom osnaže svoje prihode. Predviđanja su da se regulativi treba prilagoditi u Hrvatskoj oko 60 tisuća poslovnih subjekata. Cijena usluge u verziji koja predviđa „cloud“ rješenje takve usluge kreće se u rasponu 10 do 50 tisuća eura u prvoj godini.

(more…)

Promjena poslovanja od 25.svibnja 2018.godine – počinje primjena uredbe GDPR

Od početka primjene GDPR uredbe – Uredba (EU) 2016|679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016.godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95|46|EZ ( Opća uredba o zaštiti podataka), još uvijek se u hrvatskoj javnosti ne komunicira dovoljno. Navika da stvari ostavljamo za period pet do dvanaest u slučaju uredbe GDPR nije razborita.

Moja je namjera istražiti dublje uredbu GDPR. Koliko je provediva u našim okvirima, koliko zahtijeva financijskih sredstava, kako će se odraziti na poslovanje subjekata veličine jednog, deset, sto i više zaposlenika.

Educiranih ljudi ili stručnjaka za uredbu GDPR ima u Hrvatskoj, ali ne dovoljno. Implementacija GDPR traži formiranje internih timova na razini tvrtke koji trebaju raditi sa stručnim ljudima u domeni prava, financija, prodaje, IT. To je situacija u većim subjektima. Što je s manjim subjektima, angažiranje vanjskih suradnika i tvrtki specijaliziranih za posao zaštite podataka korisnika je ulaganje, ali ako ste npr. agencija za nekretnine koliko iznosi to ulaganje? (more…)

Grafička vizualizacija – Hrvatski turizam u 2017.godini

U očekivanju podataka ostvarenih rezultata u siječnju 2018.godine, vrijeme sam prikratio analizirajući 2017.godinu. Podaci o broju ostvarenih dolazaka i noćenjima dostupni su na službenim stranicama Hrvatske turističke zajednice. S obzirom da nisam u mogućnosti koristiti usluge servisa, iskoristio sam mogućnost da na svoj način pripremim podatke. Malo više detalja o tome možete pronaći u ovom članku.

S obzirom da su korišteni podaci kako ih je HTZ pripremila, radi realizacije ove ideje trebao sam napraviti nekoliko prilagodbi. Uglavnom je riječ o grupiranju informacija. U konačnici takav pristup nije bitno utjecao na ishod, ali je bitno uštedio vrijeme kod izrade grafike. U grafički prikaz nisu uvršteni podaci koji su navedeni prema stavkama Ostale zemlje Europe, Južne i Srednje Amerike, itd. Kako bi se lakše snašli, ostvaren broj dolazaka ima u legendi iskazanu vrijednost od 5.000 ali to nije najveća vrijednost. Države koje imaju ostvaren rezultat preko 5000 imaju svoj teritorij označen u tamno crvenoj boji.

U donjem dijelu prikazani su rezultati ostvarenih noćenja prema državama u Hrvatskoj. Važno je istaknuti da podaci po državama s preko 10.000 ostvarenih noćenja imaju naglašenu zelenu boju. Raspon vrijednosti u ovoj analizi samo je jedan od mogućih načina prezentiranja podataka. Odabir granice 10.000 je moj slobodan izbor jer sam uvjeren kako bi previše nijansi zelene boje na karti utjecalo na prezentaciju ostvarenih rezultata.

Točne informacije o ostvarenim dolascima i noćenjima u Hrvatsku možete pogledati na stranicama Hrvatske turistička zajednice. Prikaz rezultata samo je jedan od načina na koji se mogu promatrati turistički rezultati.

Ako imate pitanja vezano za ovu vizualizaciju, ili neku drugu koju možete vidjeti na stranicama, javite se na email [email protected]

Što donosi nova verzija paketa Pandas ?

Prije nešto više od godine dana odlučio sam da ću naučiti programirati. Nakon nekoliko uzastopnih pokušaja i brzih odustajanja zadržao sam se na Pythonu  (u siječnju 2018.godine objavo sam članak kako početi raditi s Pythonom koristeći se Jupyter Notebookom). Moja glavna namjera bila je iskoristiti “snagu” programiranja kako bi efikasnije manipulirao podacima. Nakon MS Excela htio sam prijeći na višu razinu.

(more…)