Voditelj obrade podataka i direktni marketing ( osnovne upute )

Vremena kada ste redom mogli nazivati tvrtke ili pojedince, slati mailove odlazi u povijest. I dok se kod nas u Hrvatskoj uredba GDPR toliko ne spominje, promjene što ih donosi utjecati će na načine poslovanja. Odjeli prodaje i marketinga moraju znati što se mijenja u načinu korištenja podataka, odnosno kako će ih moći koristiti od 25.svibnja 2018.godine.

(more…)

Obaveze voditelja obrade podataka sukladno Uredbi GDPR

Uvođenje GDPR koje će uslijediti za nešto više od dva mjeseca donosi promjene u poslovanju. Ako ste prema klasifikaciji uredbe Voditelj Obrade podataka, trebali biste provjeriti usklađenost s uredbom po pitanju:

1. zakonitosti, pravednosti i transparentnosti, 2. pravima pojedinca, 3. pouzdanosti i načinu upravljanja podacima, 4. sigurnosti podataka, međunarodnim prijenosima podataka i kršenju prava .

(more…)

Pozitivne strane primjene GDPR uredbe

Uredba GDPR za većinu mikropoduzetnika, malih i srednjih tvrtki u Hrvatskoj je nepoznanica. Neinformiranost, ignoriranje nadolazeće regulative, nedostatak resursa, strah ili zbrka oko potrebnih radnji za usklađenje s novim odredbama samo su neki od razloga.

Zar je najvažnije pitanje kolike su kazne?

U medijima se najčešće izvlače podaci o kaznama koje će prekršitelji uredbe trebati platiti ( vidi članak 83. Uredbe ). Tvrtke koje su pružatelji usluge uvođenja i primjene GDPR koriste priliku da zbog neodgodivosti primjene regulative, a manjim dijelom zbog nedostatka educiranih kadrova na tržištu, cjenovnom politikom osnaže svoje prihode. Predviđanja su da se regulativi treba prilagoditi u Hrvatskoj oko 60 tisuća poslovnih subjekata. Cijena usluge u verziji koja predviđa „cloud“ rješenje takve usluge kreće se u rasponu 10 do 50 tisuća eura u prvoj godini.

(more…)

Promjena poslovanja od 25.svibnja 2018.godine – počinje primjena uredbe GDPR

Od početka primjene GDPR uredbe – Uredba (EU) 2016|679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016.godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95|46|EZ ( Opća uredba o zaštiti podataka), još uvijek se u hrvatskoj javnosti ne komunicira dovoljno. Navika da stvari ostavljamo za period pet do dvanaest u slučaju uredbe GDPR nije razborita.

Moja je namjera istražiti dublje uredbu GDPR. Koliko je provediva u našim okvirima, koliko zahtijeva financijskih sredstava, kako će se odraziti na poslovanje subjekata veličine jednog, deset, sto i više zaposlenika.

Educiranih ljudi ili stručnjaka za uredbu GDPR ima u Hrvatskoj, ali ne dovoljno. Implementacija GDPR traži formiranje internih timova na razini tvrtke koji trebaju raditi sa stručnim ljudima u domeni prava, financija, prodaje, IT. To je situacija u većim subjektima. Što je s manjim subjektima, angažiranje vanjskih suradnika i tvrtki specijaliziranih za posao zaštite podataka korisnika je ulaganje, ali ako ste npr. agencija za nekretnine koliko iznosi to ulaganje? (more…)

Grafička vizualizacija – Hrvatski turizam u 2017.godini

U očekivanju podataka ostvarenih rezultata u siječnju 2018.godine, vrijeme sam prikratio analizirajući 2017.godinu. Podaci o broju ostvarenih dolazaka i noćenjima dostupni su na službenim stranicama Hrvatske turističke zajednice. S obzirom da nisam u mogućnosti koristiti usluge servisa, iskoristio sam mogućnost da na svoj način pripremim podatke. Malo više detalja o tome možete pronaći u ovom članku.

S obzirom da su korišteni podaci kako ih je HTZ pripremila, radi realizacije ove ideje trebao sam napraviti nekoliko prilagodbi. Uglavnom je riječ o grupiranju informacija. U konačnici takav pristup nije bitno utjecao na ishod, ali je bitno uštedio vrijeme kod izrade grafike. U grafički prikaz nisu uvršteni podaci koji su navedeni prema stavkama Ostale zemlje Europe, Južne i Srednje Amerike, itd. Kako bi se lakše snašli, ostvaren broj dolazaka ima u legendi iskazanu vrijednost od 5.000 ali to nije najveća vrijednost. Države koje imaju ostvaren rezultat preko 5000 imaju svoj teritorij označen u tamno crvenoj boji.

U donjem dijelu prikazani su rezultati ostvarenih noćenja prema državama u Hrvatskoj. Važno je istaknuti da podaci po državama s preko 10.000 ostvarenih noćenja imaju naglašenu zelenu boju. Raspon vrijednosti u ovoj analizi samo je jedan od mogućih načina prezentiranja podataka. Odabir granice 10.000 je moj slobodan izbor jer sam uvjeren kako bi previše nijansi zelene boje na karti utjecalo na prezentaciju ostvarenih rezultata.

Točne informacije o ostvarenim dolascima i noćenjima u Hrvatsku možete pogledati na stranicama Hrvatske turistička zajednice. Prikaz rezultata samo je jedan od načina na koji se mogu promatrati turistički rezultati.

Ako imate pitanja vezano za ovu vizualizaciju, ili neku drugu koju možete vidjeti na stranicama, javite se na email [email protected]

Što donosi nova verzija paketa Pandas ?

Prije nešto više od godine dana odlučio sam da ću naučiti programirati. Nakon nekoliko uzastopnih pokušaja i brzih odustajanja zadržao sam se na Pythonu  (u siječnju 2018.godine objavo sam članak kako početi raditi s Pythonom koristeći se Jupyter Notebookom). Moja glavna namjera bila je iskoristiti “snagu” programiranja kako bi efikasnije manipulirao podacima. Nakon MS Excela htio sam prijeći na višu razinu.

(more…)

Alokacija EU proračunskih sredstava za razdoblje 2014 – 2020.godine

U ovom članku odlučio sam se pozabaviti alokacijom proračunskih sredstava EU prema tematskim cjelinama za razdoblje od 2014 do 2020.godine. Kako se bližimo kraju sedmogodišnjeg razdoblja, još ima prostora, vremena i mogućnosti da se projekti prijave kako bi bili sufinancirani europskim sredstvima. Ukupan proračun planiran za izvršenje investicijskih aktivnosti iznosi cca. 650 milijardi EUR-a.

Iz vizualizacija su isključeni podaci koji se odnose poljoprivredu i ribarstvo. Ideja je prikazati projekcije alokacija iz nekoliko razloga. Prvi je da jasnije uočimo što su fokus područja bitna za EU. Članice nisu aktivne u svim segmentima.

Drugi razlog koji može biti koristan je u kontektu poslovnih mogućnosti. Svaka tvrtka može kreirati proizvod ili uslugu koja se uklapa u investicijske programe. Bitno se podsjetiti da mMogućnost apliciranja ovisi o prihvatljivosti korisnika. To je definirano uvjetima natječajne dokumentacije za pojedine programe na nacionalnim razinama.

Projekcija alokacije sredstava za projekte u Velikoj Britaniji je uključena s obzirom da je kao ex-članica EU sudjelovala u donošenju proračuna. Zbog jasnoće prikaza, agregirane podatke koji se odnose na sve EU-28,  sam isključio kako bi vizualni prikaz bio razumljiviji.

(more…)

Prezentacija predložak

Nakon nekoliko mjeseci odlučio sam se objaviti prezentacijski materijal s nešto više od dvadesetak slajdova. U zadnje vrijeme više sam zainteresiran za programiranje u kontekstu analiza i vizualiziranja podataka. Ali, zadao sam sebi zadatak da pokušam barem jednom mjesečno složiti prezentacijski predložak koji bi mogao biti od koristi.

Iz prakse mi je poznato da ćete prije ili kasnije imati zadatak napraviti prezentaciju. Bilo da je riječ o školskom projektu, poslovnoj prezentaciji, ili nečem trećem puno vremena se utroši na dizajn stranice. Ja osobno želim da prezentacija izgleda lijepo.

Kako bi uštedjeli vrijeme, možda će Vam ovaj prijedlog biti od koristi. Materijal nisam postavio na stranicu jer bitno utječe na učitavanje stranice. Zato imam jednu zamolbu. Ako želite materijal u original verziji ( powerpoint file ) molim da mi se javite na email [email protected] Vaše podatke ili email adresu koristiti ću samo za potrebe slanja prezentacije, i to je sve. Dodatne poruke neće Vam od moje strane biti upućene.

Pregled slajdova koji se nalaze u Powerpoint predlošku.

Napomena: Bilo koji element u prezentaciji moguće je promijeniti i tako prilagoditi Vašim stvarnim potrebama. U file koji Vam šaljem ako se za to odlučite nalaze se dodatni grafički elementi s kojima možete poboljšati prezentaciju. Dodatna pogodnost je što elemente možete koristiti i u drugim prezentacijama. Prezentacijski predložak možete iskoristiti na više načina. Ako ste u stisci s vremenom, možete mi se javiti da Vam “malo” pomognem.

Zadarska županija statistika turizam

Turistički rezultati Zadarska županija za 2016.godinu

Nakon što sam u prethodnom postu analizirao i vizualizirao poljoprivredne poticaje koristeći se mapom Hrvatske i službeno dostupnim podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, htio sam „spustiti“ analizu na razinu mjesta/gradova u županijama.

Podatke koje sam odlučio iskoristiti našao sam na stranicama Turističke zajednice Zadarske županije, a odnose se na podatke o ostvarenim dolascima i noćenjima po mjestima za 2016.godinu. Podatke koji se odnose na države iz kojih su gosti dolazili nisam obrađivao u ovom postu. Podatke na razini Hrvatske za 2017.godinu obradio sam u ovom postu.

(more…)

Turistički pokazatelji hrvatski turizam 2017.godina

S obzirom da je turizam perjanica hrvatskog gospodarstva odlučio sam iskoristiti podatke koji su javno dostupni na stranicama Hrvatske turističke zajednice. Koristim priliku da čestitam ekipi koja je radila na aplikaciji eVisitor.

Moja je namjera da kreiram vizualizacije koje će mi pomoći da jednostavnije razumijem podatke o gostima koji dolaze u Hrvatsku. Za analizu podataka odlučio sam koristiti izvještaje koji su napravljeni u pdf.formatu. Nakon određenog vremena shvatio sam kako bi se moj zadatak mogao vremenski odužiti, pa sam koristeći se Notepad++ i MS Excelom kreiraoradnu bazu s podacima.

Kada su podaci bili pripremljeni koristeći se Pythonom kreirao sam vizualizacije koje se odnose na broj dolazaka gostiju i broj ostvarenih noćenja u 2017.godini. Kao i uvijek kada radiš nešto novo vrijeme koje je bilo potrebno da uradim zamišljene vizualizacije iscurilo je. Međutim, kada sam kreirao finalne vizualizacije pomoću trivijalnih izmjena brzo sam iskreirao ostatak.

Vizualizacija nije uključila domaće goste.

Problem na koji sam naišao u pripremi vizualizacije je način prezentiranja podataka. Naime, prva četiri mjeseca prikazuju podatke za taj mjesec, a od mjeseca svibnja podaci su prezentirani u kumulativu. Kako bi dobio ispravan grafikon trebao sam svesti kumulativne podatke po mjesecima na pojedinačne. Bazična matematika.

Idemo na vizualizacije. Za svaku kategoriju ( broj dolazaka i broj ostvarenih noćenja ) odabrao sam prikaz iz dva dijela. Prvi grafikon predstavljaju top 20 zemalja po broju gostiju, odnosno ostvarenim noćenjima. Drugi grafikoni predstavljaju preostale podatke ( 54 zemalja ).

 

TOP 20 – Broj dolazaka inozemnih gostiju prema zemljama

Broj dolazaka inozemnih gostiju ( ostatak )

TOP 20 zemalja prema ostvarenom broju noćenja u Hrvatskoj

Informacije o broju noćenja za ostatak gostiju

Vizualizaciju podataka odlučio sam završiti s podacima top 20 država po broju dolazaka i ostvarenim noćenjima prema mjesacima.

TOP20 broj dolazaka gostiju prema zemljama

TOP20 broj ostvarenih noćenja po državama prema mjesecima

Ako imate kakvih pitanja vezano za vizualizaciju podataka, možete me kontaktirati na email [email protected]