Kako na jednostavan način prezentirati poljoprivredna obiteljska gospodarstva?

To je pitanje kojim smo se bavili nekoliko dana. Kako se profesionalno bavimo izradom prezentacijskih materijala, izrada prezentacijskog predloška učinila se kao dobar početak. U obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u posao je uključena cijela obitelj. Vrijeme koje se ima na raspolaganju raspoređeno je na radne aktivnosti. Istovremeno prodajne aktivnosti treba pripremiti i odraditi.

Materijal koji možete vidjeti moguće je koristiti na više načina. U prvom redu to je materijal koji se može poslati kupcu vaših proizvoda. Želite li podijeliti više informacija oko načina proizvodnje, uvjetima u kojima se odvija proizvodnja, ili neke vama važne stvari. To je materijal koji možete koristiti prilikom aplikacija na europske fondove kako bi timovi koji rade na odobravanju projekata dobili bolju sliku o vama. To je materijal koji možete proslijediti u turističku zajednicu ako želite proširiti djelatnost u turistički segment. To je materijal koji možete poslati financijskoj instituciji kod zahtjeva za financiranje investicije kako bi bankari saznali više.

Prezentacijski predložak u odnosu na ostale materijale tiskane i elektronske ima prednost što ga je moguće izraditi u jednom danu. U 99% slučajeva je takva vrsta materijala dovoljna kako bi ljudi dobili informaciju o vama. Više od toga kao što je internet stranica, aplikacije, tiskane brošure su nadogradnja. Kod izrade tih materijala važno je uzeti u obzir vremensku komponentu. Korištenjem prezentacijskog predloška za jedan ili dva sata imate gotov promodžbeni materijal koji možete uputiti prema ciljanom klijentu. ( Posebno skrećem pažnju na GDPR uredbu koja stupa na snagu 25.svibnja 2018.godine. Ukratko, materijale ne možete slati na adresu bez pristanka druge strane. Ali to vas ne može spriječiti da pripremite materijal koji možete pokazati kada razgovarate s vašim kupcima).

Kako raditi s predloškom

Predložak za izradu prezentacije vašeg gospodarstva izrađen je u programu što ga ima većina računala – Powerpoint. Cijena predloška iznosi 100,00 kn. Odmah po uplati navedenog iznosa dobivate elektronskim putem predložak na kojem možete započeti raditi. Detaljne upute dobiti ćete u mailu s prezentacijskim dokumentom.

poljoprivreda,prezentacija

Želite da vam presložimo prezentaciju na drugačiji način

Prilikom izrade prezentacija najveći neprijatelj je vrijeme koje imate na raspolaganju. Prezentacijski materijal od desetak slajdova učinkovito i jednostavno će predstaviti vaše gospodarstvo u svakoj prilici. To je materijal koji možete postaviti na vaše internet stranice ( ako ih imate ) , ili materijal koji možete isprintati na tvrdom papiru, uvezati žičanom spiralom i koristiti kao vizit-kartu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Kada kupac vašeg proizvoda želi saznati više, ponudite ih da pogledaju nekoliko lijepih sličica i pročitaju bazične informacije. To je način na koji gradite dugoročni odnos s kupcima. To je zalog  i potencijal uspjeha vašeg gospodarstva.

Ako želite da predložak preuredimo prema vašim dodatnim zahtjevima možete nam se javiti na mail [email protected]