Infografika je način prezentiranja podataka na sažet i vizualno dopadljiv način.

Infografika se duže vrijeme koristi kao komunikacijski alat. Velike zasluge da se infografika počinje koristiti pripada društvenim mrežama, ali primarno je rezultat filtiranja informacija. Izrada infografike u većini slučajeva je zahtjevan posao ( vrijeme i resursi ), a konačan proizvod rezultat je rada više osoba ili odjela u poslovnom subjektu.

U namjeri da se samostalno okušate u kreiranju infografike, u nastavku možete vidjeti primjer ( predložak na zahtjev možemo poslati na vašu email adresu ) koji je napravljen u PowerPointu. Vjerujemo kako primjer infografike u PowerPointu može biti motivirajući za Vas da se poigrate s predloškom, bojama, tekstom. U konačnici sami ćete tijekom vremena doći do zaključka kako je publici potrebna jasna poruka. Infografika služi upravo tome. Odbaciti višak informacija, a zadržati ključne podatke.

Infografika, dok je stvaramo, potiče na kreativnost. Potiče nas da komuniciramo fokusirano i sažeto. Potiče nas na filtraciju informacija i ideja, a sve kako bismo što jasnije komunicirali s ciljanom publikom. S druge strane infografika je alat koji pomaže tvrtci da svoje druge marketinške aktivnosti prilagodi današnjem vremenu. Naprimjer, infografika može biti odličan izvor i poticaj u kreiranju sadržaja na društvenim mrežama. Twitter dozvoljava komunikaciju s maksimalno 140 znakova ( tekstualna poruka ). Stoga je filtracija ideja, odbacivanje nepotrebnog teksta pomoću infografike, samo jedan od mogućih koraka u komunikaciji prema društvenim mrežama.

powerpoint_infografika

Infografika nije powerpoint prezentacija. Infografika je vizualni sažetak prilagođen publici da u kratkom roku shvati vašu ideju, proizvod ili uslugu, poantu. Jednom kada je napravljena infografika se može koristiti u cilju promoviranja vašeg poslovanja na različite načine. Jasna infografika može u nekoliko sekundi odaslati ljudima jasnu poruku što radite, što želite potići, što su vaše namjere. Osobnog sam mišljenja kako male tvrtke koristeći infografiku mogu puno efikasnije djelovati, jer u kratkom vremenskom periodu mogu mijenjati, prilagođavati, testirati svoju poruku, a da pritom ne riskiraju previše.

Infografika je poput haiuku poezije. Infografika je savršena onda kada joj se nema što dodati, a niti što oduzeti. Ako se odlučite pomoću našeg predloška na kreaciju infografike, javite nam vaš rezultat.