Potpore poduzetništvu u Hrvatskoj za razdoblje od 2008. do 2016.godine

Temeljem službenih podataka objavljenih na stranicama Ministarstva napravili smo kratku analizu dodijeljenih potpora u razdoblju od 2008. do 2016.godine. Dokument je pripremljen u pdf formatu.

U navedenom razdoblju ukupan iznos dodjeljenih potpora iznosio je 1,572 milijardu kuna. Najveći iznos potpora dodijeljen je 2009.godine u ukupnom iznosu od 318,4 mijuna kuna, dok je 2016.godine iznos bio najmanji, odnosno iznosio je 15,7 milijuna kuna. Najveći prosječni iznos po projektu ostvaren je 2013.godine odnosno 77.425,07 kuna, dok je isti za 2016.godinu iznosio 7.024,78 kuna. Broj projekata koji su dobili potporu u 2008.godini iznosio je 6.408 što je ujedno najveći broj tijekom promatranog razdoblja, dok je 2014.godine broj sufinanciranih projekata iznosio 1.467.

Ukupan broj potpora koji je ostvaren bio je 31.895, dok je broj kategorija tijekom promatranog razdoblja smanjen s 41 iz 2009.godine na 2 kategorije u 2016.godini ( Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima i Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo ).

potpore_grafika