U privitku se nalazi pregled slajdova koji čine prezentacijski paket predloška INNOV8. Predložak dolazi u tri osnovne varijante koje je moguće prema potrebama dalje prilagođavati bez ograničenja.

Ako Vam se prezentacijski predložak sviđa molimo da nam popunite obrazac s podacima. Predložak Vam šaljemo u najkraćem mogućem roku.