Pružamo slijedeće usluge:

Izrada prezentacija za konferencije, interne sastanke, natječaje, projektno predstavljanje investitorima – PowerPoint.

Izrada poslovnih planova za apliciranje na europske fondove, izrada statističkih izvještaja – MS Excel.

Izrada statističkih modela, korištenje metoda strojnog učenja za optimizaciju asortimana, analizu promocija i segmentaciju kupaca – Python.

 

 

POWERPOINT PREZENTACIJE

Izrađujemo prezentacijske materijale prema zahtjevima klijenta. Minimalan broj stranica ( slideova ) po prezentaciji je 10. Cijena izrade ovisi o vrsti prezentacije, materijalima s kojima klijent raspolaže, roku izrade. Upit za cijenu možete proslijediti na email: [email protected]

EXCEL STATISTIKA

Za potrebe poslovnih korisnika koji žele naučiti se služiti Excelom na učinkovitiji način odrađujemo in-house treninge. Na zathjev klijenta kreiramo rješenja za praćenja poslovnih procesa u Excelu s obzirom da se radi o alatu koji se najčešće koristi u poslovnim procesima, osobito prilikom izrada prilagođenih analiza. Upit možete poslati na: [email protected] 

PYTHON STATISTIKA

Za korisnike koji žele testitari “Excel na steroidima” je pomoć oko implementacije korištenja programskog jezika Python u poslovanju. Riječ je o open-source programskom jeziku koji se u današnje vrijeme najviše koristi u poslovnim analizama. Imate li ideju ili prijedlog kontaktirajte nas: [email protected]